New Page 2
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ปี๒๕๕๘-๒๕๖๑
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ปี๒๕๕๗-๒๕๖๐
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดสุรินทร์
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ปราสาทเมืองที
ปราสาทยายเหงา
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทหินบ้านพลวง
ปราสาทศีขรภูมิ
กลุ่มปราสาทตาเมือน
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
หมู่บ้านทอผ้าไหม
หมู่บ้านช้างตากลาง
วนอุทยานพนมสวาย
เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/AGRO-TOURISM
ข้อมูลโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
ภาพข้าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปตรวจดูสภาพของปราสาทหินตาเมือนธม เมื่อปี พ.ศ. 2508

หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

หน่วยงานสังกัดสำนักงานจังหวัดสุรินทร์

Menu MOI

Free Web Counter

สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:

เกี่ยวกับลุ้นโชค

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจสลากออมสิน

เกี่ยวกับโทรศัพท์

ค้นรหัสไปรษณีย์
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหมายเลขโทรศัพท์ 
ในต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
สมุดหน้าเหลือง
ถามยอดค้าง AIS (900,GSM)
ถามยอดค้าง DTAC

เกี่ยวกับเดินทาง

เช็คเที่ยวบิน
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล์
ตารางเดินรถ บขส.
แผนที่กรุงเทพ
รายงานสภาพจราจร กทม.
ข่าวจราจร สวพ.91
พยากรณ์อากาศ

เกี่ยวกับข้อมูล - ความรู้

ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
บริการทะเบียนราษฎร์
สนง.ตํารวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
สำนักงานประกันสังคม
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
ค่าเงินบาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

TELEVISION

TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGN

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ| ข่าวสด | คมชัดลึก | เครือมติชน | ฐานเศรษฐกิจ |เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | แนวหน้า | ประชาชาติธุรกิจ |
ผู้จัดการ | สำนักข่าวไทย | สยามรัฐ | BangkokPost | CNN | INN |The Nation

จัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างTOR
จัดทำประกาศร่างTOR
มหัศจรรย์งานช้าง57
รายการผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
จังหวัดสุรินทร์เสวนา รวมพลังสื่อมวลชนและ อป.มช.เร่งสร้างเครือข่ายประชาสัมพันธ์ให้เข้าถึงประชาชนในทุกพื้นที่ถึงบทบาท หน้าที่ ภารกิจของ ก.ธ.จ. จังหวัด [11-Sep-2014 ]
จังหวัดสุรินทร์คืนความสุขให้ประชาชนโดยมอบหนังสืออนุญาตให้ใช้ประโยชน์ในที่ดินของรัฐที่มีการบุกรุก เพื่อขจัดความยาดจนและพัฒนาชนบท [08-Sep-2014 ]
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของหน่วยงานในแต่ละกระทรวงของจังหวัดสุรินทร์ [02-Sep-2014 ]
จังหวัดสุรินทร์กระทำพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานด้านกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557 [27-Aug-2014 ]
สุรินทร์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นสื่อกลางประสานงานบริการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [26-Aug-2014 ]
องคมนตรีเป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [20-Aug-2014 ]
จังหวัดสุรินทร์ประชุมหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางและกำหนดการดำเนินเร่งตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสงวน ตลอดจนการบุกรุกพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน [19-Aug-2014 ]
[จำนวนข่าวทั้งหมด 1464 รายการ]  ข้อมูลเพิ่มเติม
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินสมรรถนะ พนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง [05-Sep-2014 ]
ร่างประกาศกระทรวงมหาดไทย กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่จังหวัดสุรินทร์ พ.ศ.2557 [04-Sep-2014 ]
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกปฎิรูปแห่งชาติ [22-Aug-2014 ]
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน ๑ ตำแหน่ง [15-Aug-2014 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ [30-Apr-2014 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [25-Apr-2014 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด เวลา สถานที่ในการสอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [20-Mar-2014 ]
ภาพข้าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปตรวจดูสภาพของปราสาทหินตาเมือนธม เมื่อปี พ.ศ. 2508 [12-Aug-2008]
ข้อมูลโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน [12-Aug-2008]
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/AGRO-TOURISM [07-Mar-2006]
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง [28-Feb-2006]
เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ [28-Feb-2006]
วนอุทยานพนมสวาย [28-Feb-2006]
หมู่บ้านช้างตากลาง [28-Feb-2006]
ร่างTOR การจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองน้ำใส ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ [23-Jun-2014 ]
ร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านน้อยขยูง ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ [23-Jun-2014 ]
ร่าง TOR โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอก) หนองโสน หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [12-Jun-2014 ]
เอกสารร่าง TOR โครงการขุดลอกหนองน้ำทำเลโคกครุฑ บ้านระไซร์ หมู่ที่ 3 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ [04-Jun-2014 ]
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์ [03-Dec-2013 ]
ประมูลซื้ื้้อด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (E-Auction) ประกวดราคาซื้อรถเกรดเกลี่ยดิน ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์ดีเซลมีกำลังไม่น้อยกว่า 150 แรงม้า (อบต.หนองเหล็ก) 18-Sep-2557
ประกวดราคาซื้อด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์การซื้อเหล็กเส้นเสริมคอนกรีตฯ (กรมชลประทาน) 17-Sep-2557
ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้ายความจุไม่น้อยกว่า 8 ลูกบาศก์เมตร (เทศบาลตำบลกาบเชิง) 17-Sep-2557
ขายทอดตลาดทรัพย์สินขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุรินทร์ (อบจ.สุรินทร์) 15-Sep-2557
การจัดจ้างโดยการประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (เทศบาลเมืองสุรินทร์) 10-Sep-2557
[จำนวนข่าวทั้งหมด 982 รายการ]  ข้อมูลเพิ่มเติม
สอบราคาจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเรียนรวมและปฏิบัติการ 3 ชั้น 1 หลัง และอาคารโรงอาหารชั้นเดียวพร้อมห้องนำ้รวม 1 หลัง ประจำปีงบประมาณ 2558 (มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติฯ) 18-Sep-2557
สอบราคาจ้างเหมายามรักษาความปลอดภัย (สนง.การปฏิรูปที่ดินจังหวัดสุรินทร์) 18-Sep-2557
สอบราคาจัดจ้างทำป้ายประชาสัมพันธ์ (Billboard) งานแสดงช้างประจำปี 2557 (สำนักงานจังหวัดสุรินทร์) 18-Sep-2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กจากหน้าวัดไปคลองไผ่ หมู่ที่ 4 (อบต.หัวงัว) 17-Sep-2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กรอบหนองนำ้บ้านหัวงัว หมู่ที่ 1 (อบต.หัวงัว) 17-Sep-2557
[จำนวนข่าวทั้งหมด 1749 รายการ]  ข้อมูลเพิ่มเติม
Google
Search www Search www.surin.go.th
สโมสรสุรินทร์ซิตี้
สมุดโทรศัพท์จังหวัด
วารส่รจังหวัดสุรินทร์
เสน่ห์สุรินทร์
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ท่านต้องการรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใดมากที่สุด
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณของจังหวัด
เอกสารกฏหมาย/ระเบียบ/มติ ครม.
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป/ท่องเที่ยว
ขอสำเนา/คัดลอกเอกสาร
ถวายพระพรออนไลน์ฯ
มหาดไทยแชลแนล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
ผลงานรัฐบาล
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


moi EIS/GIS
elephant show54
การตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด
โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุรินทร์
คู่มือการใช้โปรแกรมline
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสุรินทร์
ระบบข้อมูลกลาง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดสุรินทร์
ระบบเตือนภัย จังหวัดสุรินทร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ติดตามภัยแล้ง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม
ระบบ KM
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สุรินทร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
เทศบาลตำบลจอมพระ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์