New Page 2
จังหวัดสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ปี๒๕๕๘-๒๕๖๑
แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์ปี๒๕๕๗-๒๕๖๐
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของกลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่าง 1 ในส่วนของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
โครงการตามแผนปฏิบัติราชการของจังหวัดสุรินทร์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 - 2556
โครงการและงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2554
ผลการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์อยู่ดีมีสุขจังหวัดสุรินทร์
โครงการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาจังหวัดสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์ของจังหวัดสุรินทร์
แผนยุทธศาสตร์ของกลุ่มจังหวัด ชัยภูมิ นครราชสีมา บุรีรัมย์ สุรินทร์
ปราสาทเมืองที
ปราสาทยายเหงา
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทหินบ้านพลวง
ปราสาทศีขรภูมิ
กลุ่มปราสาทตาเมือน
หมู่บ้านทำเครื่องเงิน
หมู่บ้านทอผ้าไหม
หมู่บ้านช้างตากลาง
วนอุทยานพนมสวาย
เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/AGRO-TOURISM
ข้อมูลโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน
ภาพข้าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปตรวจดูสภาพของปราสาทหินตาเมือนธม เมื่อปี พ.ศ. 2508

หน่วยงานสังกัดกระทรวงมหาดไทย

Menu MOI

หน่วยงานสังกัดสำนักงานจังหวัดสุรินทร์

Menu MOI

Free Web Counter

สำหรับเจ้าหน้าที่

Username:
Password:

เกี่ยวกับลุ้นโชค

ตรวจสลากกินแบ่งรัฐบาล

ตรวจสลากออมสิน

เกี่ยวกับโทรศัพท์

ค้นรหัสไปรษณีย์
ค้นหมายเลขโทรศัพท์
ค้นหมายเลขโทรศัพท์ 
ในต่างประเทศ
หมายเลขโทรศัพท์ฉุกเฉิน
สมุดหน้าเหลือง
ถามยอดค้าง AIS (900,GSM)
ถามยอดค้าง DTAC

เกี่ยวกับเดินทาง

เช็คเที่ยวบิน
ตารางเดินรถไฟ
ตารางเดินรถเมล์
ตารางเดินรถ บขส.
แผนที่กรุงเทพ
รายงานสภาพจราจร กทม.
ข่าวจราจร สวพ.91
พยากรณ์อากาศ

เกี่ยวกับข้อมูล - ความรู้

ห้องสมุดกฎหมาย
ห้องสมุดดิจิตอล
บริการทะเบียนราษฎร์
สนง.ตํารวจแห่งชาติ
ค้นหาข้อมูลภาครัฐ
สำนักงานประกันสังคม
ชำระภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 
ค่าเงินบาท
อัตราแลกเปลี่ยนเงิน

ดิกชั่นนารี่ออนไลน์

TELEVISION

TV3 | TV5 | TV7 | TV9 | TV11 | ITV | UBC | TGN

หนังสือพิมพ์

กรุงเทพธุรกิจ| ข่าวสด | คมชัดลึก | เครือมติชน | ฐานเศรษฐกิจ |เดลินิวส์ | ไทยรัฐ | ไทยโพสต์ | แนวหน้า | ประชาชาติธุรกิจ |
ผู้จัดการ | สำนักข่าวไทย | สยามรัฐ | BangkokPost | CNN | INN |The Nation

จัดซื้อจัดจ้างกรมบัญชีกลาง

ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก
ประกาศผู้มีสิทธิเสนอราคา
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
จัดทำประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศร่างTOR
จัดทำประกาศร่างTOR
มหัศจรรย์งานช้าง57
รายการผู้ว่าพบพี่น้องชาวสุรินทร์
ศูนย์เตือนภัยพิบัติแห่งชาติ ระบบติดตามประเมินผลแผนงาน โครงการ
ผู้ตรวจราชการสำนักนายกรัฐมนตรีตรวจผลการดำเนินงานโครงการต่างๆของหน่วยงานในแต่ละกระทรวงของจังหวัดสุรินทร์ [02-Sep-2014 ]
จังหวัดสุรินทร์กระทำพิธีมอบเข็มตราสัญลักษณ์กองทุนแม่ของแผ่นดิน และมอบเกียรติบัตรแก่ผู้มีผลงานด้านกิจกรรมการพัฒนาชุมชน ประจำปี 2557 [27-Aug-2014 ]
สุรินทร์พัฒนาศักยภาพเครือข่ายอาสาสมัครพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ เพื่อเป็นสื่อกลางประสานงานบริการด้านการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ [26-Aug-2014 ]
องคมนตรีเป็นประธานโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี [20-Aug-2014 ]
จังหวัดสุรินทร์ประชุมหารือทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเกี่ยวกับการทำลายทรัพยากรธรรมชาติ เพื่อหาแนวทางและกำหนดการดำเนินเร่งตรวจสอบและปราบปรามการลักลอบตัดไม้ทำลายป่าสงวน ตลอดจนการบุกรุกพื้นที่สาธารณะให้ชัดเจน [19-Aug-2014 ]
พระเจ้าหลานเธอ พระองค์เจ้าอทิตยาทรกิติคุณ เสด็จทรงปลูกต้นพยูง ที่สวนป่าบ้านอาลอ-โดนแบน ตำบลนาดี อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ [18-Aug-2014 ]
เรือนจำกลางสุรินทร์ ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วยการประสานความร่วมมือ ในการป้องกันและปราบปราม ยาเสพติด และด้านการศึกษาของผู้ต้องขัง [18-Aug-2014 ]
[จำนวนข่าวทั้งหมด 1462 รายการ]  ข้อมูลเพิ่มเติม
การสรรหาบุคคลเพื่อเข้ารับการคัดเลือกเป็นสมาชิกปฎิรูปแห่งชาติ [22-Aug-2014 ]
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์ รับสมัครพนักงานราชการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ปกครอง จำนวน ๑ ตำแหน่ง [15-Aug-2014 ]
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อจ้างลูกจ้างชั่วคราวประจำสำนักงานเหล่ากาชาดจังหวัดสุรินทร์ [30-Apr-2014 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [25-Apr-2014 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ กำหนด เวลา สถานที่ในการสอบ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงิน และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [20-Mar-2014 ]
กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ.2556 [28-Jan-2014 ]
รับสมัครคัดเลือกนักเรียนเพื่อรับทุน United World Colleges ประจำปี 2557 [14-Jan-2014 ]
ภาพข้าราชการจังหวัดสุรินทร์ เดินทางไปตรวจดูสภาพของปราสาทหินตาเมือนธม เมื่อปี พ.ศ. 2508 [12-Aug-2008]
ข้อมูลโบราณสถานกลุ่มปราสาทตาเมือน [12-Aug-2008]
การท่องเที่ยวเชิงเกษตร/AGRO-TOURISM [07-Mar-2006]
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนง [28-Feb-2006]
เขตอนุรักษ์พันธุ์ไม้สนสองใบ [28-Feb-2006]
วนอุทยานพนมสวาย [28-Feb-2006]
หมู่บ้านช้างตากลาง [28-Feb-2006]
ร่างTOR การจ้างก่อสร้างสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าพร้อมระบบส่งน้ำบ้านหนองน้ำใส ต.ดอนแรด อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ [23-Jun-2014 ]
ร่าง TOR งานจ้างก่อสร้างระบบส่งน้ำบ้านน้อยขยูง ต.คำผง อ.โนนนารายณ์ จ.สุรินทร์ [23-Jun-2014 ]
ร่าง TOR โครงการพัฒนาแหล่งน้ำ (ขุดลอก) หนองโสน หมู่ที่ 7 ตำบลปราสาททอง อำเภอเขวาสินรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ [12-Jun-2014 ]
เอกสารร่าง TOR โครงการขุดลอกหนองน้ำทำเลโคกครุฑ บ้านระไซร์ หมู่ที่ 3 ต.ตรำดม อ.ลำดวน จ.สุรินทร์ [04-Jun-2014 ]
จ้างก่อสร้างอาคารสำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์ ถนนสุรินทร์-ปราสาท อ.เมือง จ.สุรินทร์ [03-Dec-2013 ]
ประมูลซื้อกล้องวงจรปิด และระบบบริหารจัดการกล้องพร้อมติดตั้งภายในเขตเทศาบาลเมืองสุรินทร์ ด้วยกล้องความละเอียดสูงและเชื่อมต่อสัญญาณผ่านระบบ Fiber Optic (เคเบิ้ลใยแก้วนำแสง) (เทศบาลเมืองสุรินทร์) 02-Sep-2557
ประกวดราคาจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ในการจัดทำอัฒจันทร์ที่นั่งแบบโครงเหล็ก จำนวน 10 รายการ (อบจ.สุรินทร์) 02-Sep-2557
ประกวดราคาจ้างปรับปรุงถนน (อบต.บ้านแร่) 29-Aug-2557
ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีต (อบต.เพี้ยราม) 29-Aug-2557
ประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (อบต.ตระแสง) 29-Aug-2557
[จำนวนข่าวทั้งหมด 973 รายการ]  ข้อมูลเพิ่มเติม
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองบัว หมู่ที่ 2 (อบต.หนองบัว) 02-Sep-2557
สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงผิวจราจรถนนดินลงหินคลุกบ้านหนองจิก หมู่ที่ 1 (อบต.หนองบัว) 02-Sep-2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านสะลิ หมู่ที่ 16 (อบต.หนองบัว) 02-Sep-2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านหนองพุก หมู่ที่ 14 (อบต.หนองบัว) 02-Sep-2557
สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กบ้านบัวโล๊ะ หมู่ที่ 9 (อบต.หนองบัว) 02-Sep-2557
[จำนวนข่าวทั้งหมด 1679 รายการ]  ข้อมูลเพิ่มเติม
Google
Search www Search www.surin.go.th
สโมสรสุรินทร์ซิตี้
สมุดโทรศัพท์จังหวัด
วารส่รจังหวัดสุรินทร์
เสน่ห์สุรินทร์
แหล่งเรียนรู้ท้องถิ่น
ท่านต้องการรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใดมากที่สุด
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณของจังหวัด
เอกสารกฏหมาย/ระเบียบ/มติ ครม.
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป/ท่องเที่ยว
ขอสำเนา/คัดลอกเอกสาร
ถวายพระพรออนไลน์ฯ
มหาดไทยแชลแนล
ขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียง
LMS : เศรษฐกิจพอเพียง
โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ
รูปแบนเนอร์ธนบัตร
ผลงานรัฐบาล
การรับฟังความคิดเห็นของประชาชน


moi EIS/GIS
elephant show54
การตรวจสอบรายชื่อคณะกรรมการจริยธรรมประจำส่วนราชการ
คณะกรรมการจริยธรรมประจำจังหวัด
โปรแกรมบริหารทรัพยากรบุคคลจังหวัดสุรินทร์
คู่มือการใช้โปรแกรมline
ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสุรินทร์
ระบบข้อมูลกลาง
สรุปผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ จังหวัดสุรินทร์
ระบบเตือนภัย จังหวัดสุรินทร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ จังหวัดสุรินทร์
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ติดตามภัยแล้ง
ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์วิเคราะห์พื้นที่น้ำท่วม
ระบบ KM
มหาวิทยาลัยรามคำแหง สาขาวิทยบริการเฉลิมพระเกียรติ สุรินทร์
สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประมงจังหวัดสุรินทร์
ศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติฯสุรินทร์
สำนักงานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานขนส่งจังหวัดสุรินทร์
สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประกันสังคมจังหวัดสุรินทร์
สนง.ปศุสัตว์จังหวัดสุรินทร์
เทศบาลตำบลจอมพระ
ศูนย์เมล็ดพันธุ์ข้าวสุรินทร์
สำนักงานการค้าภายในจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสหกรณ์จังหวัดสุรินทร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตสุรินทร์
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์