ขอต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการจังหวัดสุรินทร์

| Home | เกี่ยวกับ สขร. | คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารฯจังหวัดสุรินทร์ | ช่องทางการรับรู้ข่าวสาร | Webboard | สำหรับ:Admin |


ท่านมีความพึงพอใจในผลการปฏิบัติงานของ ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงานภาครัฐมากน้อยเพียงใด
มาก
ปานกลาง
น้อย
ไม่มีความเห็น/ไม่ทราบ
ท่านต้องการรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการประเภทใดมากที่สุด
แผนงาน/โครงการ/งบประมาณของจังหวัด
เอกสารกฏหมาย/ระเบียบ/มติ ครม.
เอกสารการจัดซื้อจัดจ้าง
เอกสารเผยแพร่ทั่วไป/ท่องเที่ยว
ขอสำเนา/คัดลอก เอกสาร
สรุปคะแนนแบบทดสอบการฝึกอบรม โครงการพัฒนาศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสุรินทร์ ปี 2553
ตามที่ศูนย์ข้อมูลข่าวสารของราชการจังหวัดสุรินทร์ ได้จัดอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบในการปฏิบัติงานศูนย์ข้อมูลข่าวสารของทางราชการของหน่วยงานในจังหวัดสุรินทร์ และผู้สนใจ ณ ห้องริมธารา สวนป่า รีสอร์ท จ.สุรินทร์ เมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2553 โดยในการฝึกอบรมได้มีการทดสอบความรับรู้ ความเข้าใจในการปฏิบัติตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. 2540 ของเจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐ ด้วยนั้น บัดนี้เจ้าหน้าที่ได้สรุปคะแนนแบบทดสอบการฝึกอบรม พร้อมเฉลย เสร็จเรียบร้อยแล้ว โดยสามารถดาวน์โหลดได้ตามหัวข้อด้านล่างนี้
<< ดาวน์โหลด สรุปคะแนนแบบทดสอบการฝึกอบรม
<< ดาวน์โหลด เฉลยแบบทดสอบการฝึกอบรม

วันที่ลงประกาศ : 16-Aug-2010

Google
Search www Search www.surin.go.th
ทดสอบการสร้างปฏิทินด้วย PHP
< ตุลาคม  2557 >
อา พฤ
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31  
วันที่ปัจจุบัน
สำนักงานตรวจบัญชีสหกรณ์สุรินทร์
การจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี
ศูนย์ปฏิบัติการเกษตรอินทรีย์จังหวัดสุรินทร์
สำนักงานคลังจังหวัดสุรินทร์
เทศบาลเมืองสุรินทร์
สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดสุรินทร์
สถานีอุตุนิยมวิทยาจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานท้องถิ่นจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประกันภัยจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานทางหลวงชนบทจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดสุรินทร์
ที่ทำการปกครองจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานสถิติจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุรินทร์
สถานีตำรวจภูธรอำเภอเมืองสุรินทร์
สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสุรินทร์
สำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติ
กลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาเกษตรอินทรีย์
ไทยฟาร์มโซน