...
วันที่ 5 ต.ค. 2558  นายอรรถพร สิหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ พบปะหัวหน้าส่วนราชการ และภาคเอกชนของจังหวัดสุรินทร์เพื่อมอบนโยบายในการปฏิบัติงานในโอกาสที่มารับตำแหน่งผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์คนใหม่ โดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์ทั้ง 3 คน และหัวหน้าส่วนราชการ นายอำเภอ... More detail
วันที่ 3 ตุลาคม 58 นายอรรถพร สิงหวิชัย ผู้ว่าราชการจังหวัดสุรินทร์... More detail
...
เมื่อวันที่  29 ก.ย. 2558  ที่หอประชุมจังหวัดสุรินทร์ นายวินัย ตรงจิตรพิทักษ์... More detail
...
วันที่  14 ก.ย. 2558  ที่ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรสำนักงานจังหวัดสุรินทร์ นายถาวร... More detail
เมื่อวันที่ 11 ก.ย.58 ที่ลำคลองธรรมชาติ บ้านสก็วน ต.เฉนียง อ.เมืองสุรินทร์ นายวินัย... More detail
หมู่บ้านช้างตากลาง
ชาวบ้านตากลางดั้งเดิมเป็นชาวส่วยหรือกูยหรือกวยที่มีความชำนาญในการคล้อง ช้างป่า ฝึกหัดช้าง และเลี้ยงช้าง...
ปราสาทศีขรภูมิ
ปราสาทศีขรภูมิประกอบด้วยปรางค์อิฐ 5 องค์ องค์กลางเป็นปรางค์ประธาน มีปรางค์บริวารล้อมรอบอยู่ทีมุมทั้งสี่สร้างบนฐานเดียวกัน ก่อด้วยหินทรายและศิลาแลง
หมู่บ้านทอผ้าไหม
ถิ่นผ้าไหม บ้านสวาย บ้านจันรม บ้านเขวาสินรินทร์ ผ้าไหมที่นี่เด่นด้วยลวดลายอันเป็นเอกลักษณ์เฉพาะ ที่ได้รับอิทธิพลมาจากเขมร ลายดอก ลายขิด มัดหมี่จึงไม่เหมือนใคร
ปราสาทภูมิโปน
ปราสาทภูมิโปน ตั้งอยู่ที่บ้านภูมิโปน ตำบลดม อำเภอสังขะ การเดินทางจากจังหวัดสุรินทร์ ใช้ทางหลวงหมายเลข 2077 (สุรินทร์-สังขะ) ระยะทาง 49 กิโลเมตร
อ่างเก็บน้ำห้วยเสนงห้วย เสนง เป็นอ่างเก็บน้ำของโครงการชลประทาน อยู่ห่างจากตัวเมืองสุรินทร์ไปทางถนนสุรินทร์-ปราสาท (ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214) ประมาณ 5 กิโลเมตร (บริเวณหลัก ก.ม. ที่ 5-6 ) แยกซ้ายมือไปางถนนริมคลองชลประทาน ประมาณ 4 กิโลเมตร ห้วยเสนงเป็นอ่างเก็บน้ำที่มีสันเขื่อนสูง... More detail
เขตอนุรักษ์ พันธุ์ไม้สนสองใบ อยู่ที่บ้านหนองคู ตำบลโชคเหนือ อำเภอลำดวน... More detail
วนอุทยานพนมสวายวนอุทยานพนมสวาย อยู่ห่างจากตัวจังหวัดสุรินทร์ ประมาณ 22 กิโลเมตร... More detail
หมู่บ้านช้างตากลางหมู่บ้านช้างจังหวัดสุรินทร์ ตั้งอยู่ที่ ม.ที่ 9 และะ 13 บ้านตากลาง ต.กระโพ... More detail
หมู่บ้านทอผ้าไหมถิ่นผ้าไหม บ้านสวาย บ้านจันรม บ้านเขวาสินรินทร์... More detail
สร้างอาคารสภากาชาดศูนย์เขต ๕